Aram MP3 - Alabalanica

Loading...
6,086 Views
Published

Music: Aram Mp3

Lyrics: Avet Barseghyan

Director: Aramayis Hayrapetyan

Lyrics:
ԱրամMP3 - Ալաբալանիցա


Բռնել ես դու բիթը, ցցել ես քո քիթը
Ու քեզ միևնույն եմ ես ու իմ վերջին հիթը
Քեզ միևնույն են գույները, մարդիկ ու անունները
Քեզ վարակել են 90-ականների ձայները

Չմո-չմոտենաս, չխանգարես
Թող ֆուլ վայելի ռետրո դենսը էս
Ռետրո ռետրո ռետրո ռետրո դենսը էս
Ռետրո ռետրո ռետրո ռետրո դենսը էս

Որ կանչում եմ մոտ արի
Հայելու դեմը մի պարի
Չվախենաս, չփախչես
Ես ուզում եմ...

Ալաբալանիցա, դուսկաբանիցա
Էս ձենը քո ներսիցա, բիթը կասետիցա
Ալաբալանիցա, էն թվերիցա
Էս ձենը քո ներսիցա, բիթը կասետիցա

Ալաբալանիցա...Ալաբալանիցա

Էս ձենը հեռվիցա, էն հին թվերիցա
Ուր Scooter-ն էր խոսում ձկից ու դոկան էր պիցցա
Էս ուր ես դու խորացել, բացել ես հին դռները
Քեզ վարակել են 90-ականների ձայները

Չմո-չմոտենաս, չխանգարես
Թող ֆուլ վայելի ռետրո դենսը էս
Ռետրո ռետրո ռետրո ռետրո դենսը էս
Ռետրո ռետրո ռետրո ռետրո դենսը էս


Որ կանչում եմ մոտ արի
Հայելու դեմը մի պարի
Չվախենաս, չփախչես
Ես ուզում եմ...

Ալաբալանիցա, դուսկաբանիցա
Էս ձենը քո ներսիցա, բիթը կասետիցա
Ալաբալանիցա, էն թվերիցա
Էս ձենը քո ներսիցա, բիթը կասետիցա


Ալաբալանիցա, դուսկաբանիցա
Էս ձենը քո ներսիցա, բիթը կասետիցա
Ալաբալանիցա, էն թվերիցա
Էս ձենը քո ներսիցա, բիթը կասետիցա

Category
Армянские клипы
Tags
aram, aram mp3, alabalanica
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment