Aram MP3 - Yerevi

195 Views
Published

Music: Vardan Galstyan
Lyrics: Harut Tizyan
Directed: 1997 production


Lyrics:
Երևի

Արի գնանք ուրիշ երկիր,
Սովորական օդանավով:
Հեռու մի տեղ սեր խոստացիր,
Անիրական մի նոր լեզվով:

Քեզ հետ կգամ ես ուր ասես`
Մինչև հեռուն մոլորակի,
Կգամ անգամ Թղթե նավով,
Թեկուզ գիտեմ կխորտակվի

Ինչ՞ն է ինձ ու քեզ ամուր կապում:
-Սերը

Երևի գնանք լուսին առանց տոմսի:
Երևի քեզ համբուրեմ առանց խոսքի:
Երևի սերն իսկական գտանք հենց նոր
Երևի չվեջանա սերը մի օր:

Երազը մեր թող որ դառնա
Չնկավրած մի նոր կինո:
Կյանքն իրական թող որ սպասի,
Մենք հետ կգանք մի օր հետո:

Պիտի քայլենք մենք երկուսով
Համբույրների ճանապարհով:
Մենք կհասնենք մեկ է իրար,
Դեռ չկապված կամուրջներով:

Ինչ՞ն է ինձ ու քեզ ամուր կապում:
-Սերը

Երևի գնանք լուսին առանց տոմսի:
Երևի քեզ համբուրեմ առանց խոսքի:
Երևի սերն իսկական գտանք հենց նոր
Երևի չվեջանա սերը մի օր:

Category
Армянские клипы
Tags
aram mp3, yerevi
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment