Dalita - Es pntrum em qez

2,552 Views
Published

Music: Armen Virabyan
Lyrics: Gayane Danielyan
Director: Armen Virabyan

Lyrics:

«Ես Փնտրում եմ Քեզ»

Ես սիրում եմ քո Աշունը, քո աչքերի
Քո ժպիտը մեղավոր,Որ շեղում է ինձ ճամփից՝
Ինձ դարձնում է մեղավոր,Հոգիս լցնում պատրանքով
Փուչ ու դատարկ հավատով,Ախ այդ դու ես մեղավոր

Կրկներգ`
Ես փնտրում եմ քեզ Օրերում իմ խենթ,
Սին երազներում Փայփայում անվերջ
Դու ծովացել ես Ամենուր իմ մեջ
Չկա փրկության Էլ ոչ մի եզերք:

Մեկ աչքերդ ինձ խաբող Եվ ժպիտդ կեղծավոր
Քո աչքերում արահետ,Որ կանչում է հեռուներ
Մեծ ու պայծառ մի արև,Որ այրում է առհավետ՝
Բայց գալիս եմ դեպի քեզ Հույս փայփայած սրտիս մեջ:

Կրկներգ`
Ես փնտրում եմ քեզ Օրերում իմ խենթ,
Սին երազներում Փայփայում անվերջ
Դու ծովացել ես Ամենուր իմ մեջ
Չկա փրկության Էլ ոչ մի եզերք:

Դու հետք ես թողել,Դու վերք ես թողել,
Չմարող մի կայծ,Որ կրակ է դարձել,
Տարածվել իմ մեջ,Այրում է անվերջ,
Կրակի մեջ գ՞իտես
Հասցե կա սիրո,Անուն կա լուսե:
__________________________________________________________________
Translation:

"I'm looking for you"

I love the Autumn which I see in your eyes
Your guilty smile which distracts me from my way
It makes me feel wrong, loosing myself, illusion fills my soul
My faith is empty, ooh, it's all your fault

(Chorus)
I'm looking for you in my crazy days,
In my empty dreams, I cherish you endlessly
You are like a sea within me,
There is no shore to survive.

Once your eyes and your fake smile deceive me,
I see a trail in your eyes which takes me far away
A large and bright sun that burns forever,
However I come to you with a great hope in my heart.

(Chorus)
I'm looking for you in my crazy days,
In my empty dreams, I cherish you endlessly
You are like a sea within me,
There is no shore to survive.

You've left a trace, you've left a wound
An everlasting spark, that became a fire
That's got spread in me and burns endlessly
Don't you know that inside the fire
There's always a direction to love and there's always a shining Name.

Category
Армянские клипы
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment