Sirusho - Mi Togh Indz Menak

Loading...
2,176 Views
Published

Music & Lyrics by Sirusho


Սիրուշո - Մի Թող Ինձ Մենակ

Ինձ տես, ես կամ,
Ես իրական եմ ու կանգնած եմ քո առջև վստահ:
Ինձ պես դու կաս,
Բայց դու դողում ես մոլորված, չգիտես ինչ անել
Մնալ, թե՞ ինձ կորցնել անդարձ:

Մի՛ թող ինձ մենակ,
Ետ հետո ինձ չես բերելու:
Մի՛ թող ինձ մենակ,
Քեզ է շատ դժվար լինելու,
Հասկացի՛ր այդ, դո՛ւ:
Մի՛ թող ինձ մենակ,
Քո սիրտն է ավելի ցավելու,
Մի՛ թող ինձ մենակ,
Չեմ խնդրել երբեք, բայց հիմա քեզ խնդրում եմ ես,
Մի՛ թող ինձ մենակ….

Ինձ տես, ես կամ,
Որքան էլ, որ ցավեմ, ինձ չեմ թողնի տեսնես ընկած:
Պայքար ինքս իմ դեմ,
Հպարտություն, որ իմ պաշտպանն է ողջ կյանքում եղել,
Կարող է ինձ քեզնից զրկել:

Մի՛ թող ինձ մենակ,
Ետ հետո ինձ չես բերելու:
Մի՛ թող ինձ մենակ,
Քեզ է շատ դժվար լինելու,
Հասկացի՛ր այդ, դո՛ւ:
Մի՛ թող ինձ մենակ,
Քո սիրտն է ավելի ցավելու,
Մի՛ թող ինձ մենակ,
Չեմ խնդրել երբեք, բայց հիմա քեզ խնդրում եմ ես,
Մի՛ թող ինձ մենակ….

Category
Аудио видео
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment