Sirusho - Zartonk

2,892 Views
Published

Music: Sirusho
Lyrics: Murad Msheci & Sirusho
Սիրուշո - Զարթոնք (Աուդիո)

Lyrics:

Թնդաց երկինքը
Հեյո, հեյո, հեյո,
Կանչ հաղթանակի ու զարթոնքի:
Մախլուտոն կանչեց հեյո
Հեյո, հեյո, հեյո,
Ի զեն քաջերի, ի զեն մարտի:

Թև թիկունք իրար զարկենք,
Որ լեռները գոռան,
Արարատ հասնեն ձայները,
Սրերը շողան:
Հասնինք Անի ու Վան,
Սիմ, Նեմրութ, Սիփան
Ուր մեր հողն է հայրական:

Արաբոն թամբին է,
Հեյո, հեյո, հեյո,
Արաքսից անդին է,
Հեյո, հեյո, հեյո,
Հասնինք Անի ու Վան,
Սիմ, Նեմրութ, Սիփան
Ուր մեր հողն է հայրական:

Թնդաց երկինքը
Հեյո, հեյո, հեյո,
Կանչ հաղթանակի ու զարթոնքի:
Մախլուտոն կանչեց հեյո
Հեյո, հեյո, հեյո,
Ի զեն քաջերի, ի զեն մարտի:

Թև թիկունք իրար զարկենք,
Որ լեռները գոռան,
Արարատ հասնեն ձայները,
Սրերը շողան,
Հասնինք Անի ու Վան,
Սիմ, Նեմրութ, Սիփան
Ուր մեր հողն է հայրական:

Category
Армянские клипы
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment